Metody leczenia

branches_trees_500

Istnieje kilka metod leczenia zaburzeń osobowości, których skuteczność potwierdziła nauka.

Ambulatorium leczenia zaburzeń osobowości oferuje kompleksową psychoterapię w paradygmacie psychodynamicznym, w oparciu o zastosowanie terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP).

Jak działa terapia TFP i na jakiego typu zmianę jest nastawiona?

Podobnie jak większość metod leczenia zaburzeń osobowości TFP (Transference-Focused Therapy ? terapia skoncentrowana na przeniesieniu) jest terapią długoterminową. Dostarcza ona bardziej wszechstronnego rozumienia zaburzeń niż model lub leczenie skupione na objawach czy też zachowaniach. Pozwala na zrozumienie istoty problemów pacjentów, opierając się na głębokiej strukturze osobowości, która decyduje o doświadczaniu przez osobę siebie i innych.

W przeciwieństwie do metod zorientowanych bardziej behawioralnie, TFP stawia sobie za cel zmianę zarówno leżącej u podłoża zaburzenia struktury osobowości, jak i zmianę zachowania. Jeśli leczenie ma powodzenie w integrowaniu rozszczepień w pacjencie i pofragmentowanych wewnętrznych struktur, pacjent taki może doświadczać nie tylko zmiany symptomatologicznej, takiej jak zmniejszenie zachowań o charakterze acting-out, ale również zmieni się w zakresie sposobu doświadczania siebie i relacji z innymi. Prowadzi to do bardziej satysfakcjonującego przeżywania rzeczywistości.