Jesteśmy zespołem psychoterapeutów pracujących w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Uważamy, że słowa i czyny znaczą coś więcej niż tylko świadome intencje. W terapii mamy na celu nie tylko chwilową ulgę czy wyeliminowanie dokuczliwych objawów, ale głębszą zmianę nieświadomego, uwewnętrznionego wzorca relacji, który często stanowi przyczynę powtarzających się problemów. Tak rozumiana terapia daje człowiekowi szanse wzmocnienia sił psychicznych, trwałego przepracowania swych problemów i sięgnięcia po bardziej dojrzałe sposoby budowania relacji. Umożliwia to przeżywanie satysfakcji w życiu pomimo doświadczanych przeszkód i konfliktów, których nie sposób uniknąć.

Beata Hawryłko-Zygmunt

tel.: 508 059 701

Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat nr 65), socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii (certyfikat nr 29), trener I i II stopnia PTP (certyfikat nr 437). Prezes Oddziału Lubelskiego PTPPd.

Głównym obszarem jej zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia grupowa i terapia par w ujęciu psychodynamicznym. W Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości OTP  prowadzi diagnozę i terapię psychodynamiczną w oparciu o model relacji z obiektem Otto Kernberga (TFP).

Jako współpracownik merytoryczny  KCP prowadzi zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Prowadzi również treningi interpersonalne i inne formy grupowe rozwoju  zawodowego osób pracujących w obszarze kontaktu z drugim człowiekiem.

Posiada doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej.

e-mail: bhawrylko@osrodek-psychoterapii.pl

www: BeataHawrylkoZygmunt.pl

Agnieszka Nowak

tel.: 608 670 617

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Współinicjatorka programu Szczęśliwa rodzina skierowanego do rodziców dzieci do 3 lat. Specjalizuje się w szkoleniach wspierających umiejętności wychowawcze rodziców mających dorastające dzieci.

Psycholog i psychoterapeutka. Licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii (nr cert. 35).

Absolwentka Wydziału Psychologii KUL oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Pyschoterapii Psychodynamicznej.

Współpracownik merytoryczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia na Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

e-mail: anowak@osrodek-psychoterapii.pl

Magdalena Piotrkowska

tel.: 605 221 456

Psycholog kliniczny (nr LBL 0023), psychoterapeutka, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr 215). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Współpracownik merytoryczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Pyschoterapii Psychodynamicznej.

e-mail: mpiotrkowska@osrodek-psychoterapii.pl

www: PiotrkowskaMagdalena.pl

Mateusz Łukasik

tel.: 601 643 073

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się pomocą psychologiczną i prowadzi psychoterapie z osobami dorosłymi i z młodzieżą. Pracę poddaje stałej superwizji.

Psycholog (UMCS), psychoterapeuta. Ukończył 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej (psychoterapia, warsztaty tematyczno-rozwojowe, trening umiejętności psychospołecznych) z dorosłymi i młodzieżą (w systemie oświaty, systemie opieki społecznej, opieki zdrowotnej, jednostce wojskowej, organizacjach pozarządowych).

Uczestniczył we własnej, dwuletniej analizie grupowej (self-experience). Ukończył trzymiesięczny staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i staż współprowadząc I rok zajęć w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

e-mail: mlukasik@osrodek-psychoterapii.pl

www: MateuszLukasik.pl

Anna Pańczak (Zaborska)

tel.: 505 509 393

Psycholog, psychoterapeuta oraz certyfikowany specjalista terapii środowiskowej (nr cert.160/2011).

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku polskim oraz języku angielskim. Ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Wieloletni pracownik II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej SPSK nr 1 oraz członek zespołu leczenia środowiskowego w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii Ex Cordis.

Ma bogate doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne w pracy z osobami z trudnościami osobowościowymi, zaburzeniami nerwicowymi i depresyjnymi oraz z osobami po kryzysie psychotycznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (The International Society of Transference-Focused Psychotherapy).

e-mail: apanczak@osrodek-psychoterapii.pl

www: LublinPsycholog.pl

DSC_7014Beata Hawryłko-Zygmunt tel.: 508 059 701 Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 65), socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 29), trener I i II stopnia PTP (certyfikat nr 437). Prezes Wschodniego Oddziału PTPPd. Głównym obszarem jej zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia grupowa i terapia małżeńską w ujęciu psychodynamicznym. W Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości OTP  prowadzi diagnozę i terapię psychodynamiczną w oparciu o model relacji z obiektem Otto Kernberga (TFP). Jako współpracownik merytoryczny  KCP prowadzi od 10 lat zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Prowadzi również treningi interpersonalne i inne formy grupowe rozwoju  zawodowego osób pracujących w obszarze kontaktu z drugim człowiekiem. Posiada doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej. e-mail: bhawrylko@osrodek-psychoterapii.pl www: BeataHawrylkoZygmunt.pl


Agnieszka NowaDSC_7043k

tel.: 608 670 617

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Współinicjatorka programu Szczęśliwa rodzina skierowanego do rodziców dzieci do 3 lat. Specjalizuje się w szkoleniach wspierających umiejętności wychowawcze rodziców mających dorastające dzieci.

Psycholog i psychoterapeutka. Licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana socjoterapeutka i superwizorka socjoterapii (nr cert. 35).

Absolwentka Wydziału Psychologii KUL oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Pyschoterapii Psychodynamicznej.

Współpracownik merytoryczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia na Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

e-mail: anowak@osrodek-psychoterapii.pl

DSC_7207Magdalena Piotrkowska tel.: 605 221 456 Psycholog kliniczny (nr LBL 0023), psychoterapeutka, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr 215). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Współpracownik merytoryczny Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzący zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Pyschoterapii Psychodynamicznej. e-mail: mpiotrkowska@osrodek-psychoterapii.pl www: PiotrkowskaMagdalena.pl


Mateusz ŁukasikIMG_8637

tel.: 601 643 073

W ramach praktyki prywatnej zajmuje się pomocą psychologiczną i prowadzi psychoterapie z osobami dorosłymi i z młodzieżą. Pracę poddaje stałej superwizji.

Psycholog (UMCS), psychoterapeuta. Ukończył 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej (psychoterapia, warsztaty tematyczno-rozwojowe, trening umiejętności psychospołecznych) z dorosłymi i młodzieżą (w systemie oświaty, systemie opieki społecznej, opieki zdrowotnej, jednostce wojskowej, organizacjach pozarządowych).

Uczestniczył we własnej, dwuletniej analizie grupowej (self-experience). Ukończył trzymiesięczny staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz staż współprowadząc I rok zajęć na Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

e-mail: mlukasik@osrodek-psychoterapii.pl

www: MateuszLukasik.pl


DSC_6772Anna Pańczak (Zaborska) tel.: 505 509 393 Prowadzi psychoterapię indywidualna osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Pracuje pod superwizją. Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Wydział Psychologii UMCS i 4-letnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada certyfikat specjalisty psychiatrii środowiskowej wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje jako asystent w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ma bogate doświadczenie w pracy z osobami z trudnościami osobowościowymi, zaburzeniami nerwicowymi i depresyjnymi oraz z osobami po kryzysie psychotycznym. e-mail: apanczak@osrodek-psychoterapii.pl www: LublinPsycholog.pl


IMG_8713Marcin Sękowski

tel.: 572 562 314

Prowadzi psychoterapię z osobami dorosłymi i młodzieżą. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Doktorant w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach służby zdrowia, placówkach samorządowych i systemie opieki społecznej.

e-mail: msekowski@osrodek-psychoterapii.pl


DSC_7321Kuba Jurkowski tel.: 602 402 201 Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Absolwent Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora i studiów pedagogicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie w trakcie kształcenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach ochrony zdrowia psychicznego, organizacjach samorządowych i placówkach akademickich.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. e-mail: kjurkowski@osrodek-psychoterapii.pl www: Jurkowski.edu.pl