Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości

landscapes_trees_forests_waterways_water_500

Idea powstania Ambulatorium zrodziła się z utrzymujących się od wielu lat tendencji w praktyce psychoterapeutycznej i klinicznej.

Typowe niegdyś objawy neurotyczne, lękowe, którymi zazwyczaj zgłaszali się pacjenci, od kilkunastu lat wypierane są przez  objawy związane z ciałem – samouszkodzenia, zaburzenia jedzenia, uzależnienia, tendencje samobójcze, czy też te związane z uczuciem chronicznej pustki, braku poczucia ciągłości w życiu,  trudności utrzymania stabilnych relacji w życiu osobistym czy zawodowym. Te wydawać by się mogło pozornie różne symptomy często są sygnałem szerszego zaburzenia funkcjonowania określanego mianem zaburzeń osobowości. Najczęściej spotykane są osobowość typu borderline czy narcystyczne zaburzenia osobowości.

Również na oddziałach szpitali psychiatrycznych coraz więcej pacjentów, wobec których postawiona początkowo diagnoza rozwoju choroby psychicznej, w wyniku obserwacji ich funkcjonowania w społeczności oddziału i braku wyraźnej reakcji na leki jest zmieniana na diagnozę w kierunku  zaburzeń osobowości.

Prawidłowa diagnoza jest kwestia zasadniczą w procesie leczenia. Inaczej bowiem będą leczone osoby z zaburzeniami lękowymi, odmienne konsekwencje w procesie leczenia pociąga za sobą stwierdzenie rozwoju choroby psychicznej, a zupełnie innego podejścia wymaga opisywana kategoria zaburzeń osobowości.

Ambulatorium zostało stworzone z myślą o tej ostatniej grupie.